Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Anička hračky s.r.o. - Lenka Matějková
IČO: 05799902
Ústí nad Labem, 400 01,V Podhájí 30 
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
(zboží zakoupené přes internet) 

Dobrý den,

dne DATUM  jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách WEBOVÁ ADRESA STRÁNEK  zakoupil/a následující zboží: KONKRÉTNÍ NÁZEV DLE FAKTURY

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14-ti denní lhůtě od převzetí zboží. 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30-ti denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet. Číslo účtu ČÍSLO VAŠEHO BANKOVNÍHO ÚČTU vedený u BANKA  

S pozdravem, JMÉNO A PŘÍJMENÍ


V MÍSTO, dne DATUM


PODPIS ____________

 

Poznámka: 
Odešlete doporučeně nebo způsobem, který umožní prokázat odeslání. Upozorňujeme, že tuto formu odstoupení nelze uplatnit např. u zboží vyrobeného na zakázku, u audio či video nosičů nebo softwarových nosičů, je-li porušen jejich obal, na dodávky novin a časopisů apod.